P&I клуби роз’яснили, як діятиме заборона на страхування та перевезення російської нафти

Шостий пакет санкцій ЄС та його вплив на морський бізнес

Артем Волков, адвокат,
керівник практики морського права ЮФ «АНК»
арбітр МАК при ТПП України

З червня 2022 року Європейська Комісія ухвалила Резолюцію №879/2022 «Про внесення змін до Резолюції №833/2014 щодо обмежувальних заходів у зв’язку з діями Росії із дестабілізації ситуації в Україні». Ця резолюція отримала назву «шостого санкційного пакету», який запровадив ЄС у відповідь на посилення російської агресії в Україні. Світова морська спільнота уважно спостерігала за обговоренням проекту резолюції, а експерти та юристи давали свої оцінки щодо можливого впливу шостого пакету санкцій на морський бізнес. І це невипадково, адже шостий пакет включав не лише заборону на перевезення нафти та нафтопродуктів російського походження, але й повну заборону на так звані «супутні послуги», пов’язані з морськими перевезеннями з технічними, фінансовими та брокерськими послугами включно.

1 липня Міжнародна група P&I клубів (англ. IG P&I Group) підготувала та розіслала своїм членам циркуляр, присвячений питанням практичного застосування санкцій, запроваджених в рамках шостого пакету ЄС.

Заборона на перевезення російської нафти та нафтопродуктів

Стаття 3m резолюції встановлює загальну заборону на купівлю, імпорт, пряму або непряму передачу сирої нафти або нафтопродуктів, зазначених у Додатку 25, якщо вони походять або експортуються з Росії. Поняття «нафти та нафтопродуктів» включає товари, які охоплюються кодами 2709 00 та 2710 00 ТН ЗЕД, яка включає сиру нафту та нафтопродукти, отримані з бітумінозних мінералів, а також нафтопродукти, які містять 70% та більше масової частки нафти або нафтопродуктів, отриманих із бітумінозних матеріалів. Це включає природний газовий конденсат; легкі, середні та важкі дистиляти; бензини моторні та авіаційні; керосин; реактивне паливо; дизельне паливо; мазут, моторні олії та інші нафтопродукти, які охоплюються згаданими товарними кодами.

Циркуляр окремо звертає увагу страхових клубів, що поняття «передача» (англ. transfer) слід розуміти у широкому сенсі, який включає не просто переміщення товару через митний кордон, але й перевезення. Також Міжнародна група акцентує увагу, що заборона поширюється і на випадки перевезення суміші російської нафти з нафтою іншого походження. Проте, як і в попередніх санкційних пакетах, встановлено винятки із загального правила, які можна умовно поділити на дві групи.

Разові контракти зі строком виконання до 5 грудня 2022 року

Зазначена група винятків охоплює разові контракти на постачання або перевезення сирої нафти та нафтопродуктів (код товару 2709 00), які були укладені до 4 червня 2022 року, або допоміжні договори, які необхідні для виконання таких контрактів, за умови, що про існування таких контрактів держави-члени ЄС повідомили Єврокомісію до 24 червня 2022 року, а також за умови подальшого повідомлення Єврокомісії протягом 10 днів із дня завершення їх виконання.

Разові контракти зі строком виконання до 5 лютого 2023 року

Зазначена група винятків охоплює разові контракти на постачання або перевезення нафтопродуктів (код товару 2710 00), які були укладені до 4 червня 2022 року, або допоміжні договори, які необхідні для виконання таких контрактів, за умови, що про існування таких контрактів держави-члени ЄС повідомили Єврокомісію до 24 червня 2022 року, а також за умови подальшого повідомлення Єврокомісії протягом 10 днів з дня завершення їх виконання.

Єврокомісія наголосила, що разові контракти не можуть передбачати багаторазові постачання нафти і строк поставки не повинен перевищувати 30 днів із дня укладення контракту. Крім того, на думку Міжнародної групи, чартери навряд чи можуть розглядатися як «допоміжні договори» (англ. ancillary contract) у контексті згаданих винятків, оскільки чартери передбачають переміщення товарів з одного пункту в інший. ЄС також роз’яснив, що поширення винятків на раніше укладені контракти може мати місце виключно за умови повідомлення Єврокомісії, яке повинна надіслати держава, що є одержувачем підсанкційного вантажу.

Заборона на страхування перевезень нафти до ЄС

У пункті 15 преамбули до резолюції прямо згадується, що заборона поширюється на «страхування та перестрахування морського транспорту, який перевозить такі товари до третіх країн». У зв’язку з цим Міжнародна група роз’яснила, що якщо член клубу (судновласник) підпадає під один із винятків, передбачених вище, тоді і страховик (клуб) може здійснити страхування такого рейсу, за певних умов, оскільки страхування є «допоміжним договором» у розумінні резолюції.

Перевезення нафти в треті країни дозволяється

Як випливає зі статті 3m резолюції, заборона на покупку, імпорт та передачу підсанкційних вантажів стосується лише угод, які передбачають доставку/постачання таких товарів до країн ЄС. Отже, формально заборона не поширюється на перевезення нафти та нафтопродуктів із Росії до країн, які не є членами ЄС, навіть якщо судновласником (морським перевізником) виступатиме компанія — резидент однієї з країн ЄС.

Страхування перевезень російської нафти в треті країни заборонено

За загальним правилом, встановленим статтею 3n резолюції, страхування та перестрахування перевезень нафти та нафтопродуктів російського походження або тих, які експортуються з Росії, заборонено. Проте передбачено дві групи винятків.

По-перше, заборона на страхування не поширюється на контракти на постачання нафти та нафтопродуктів, укладені до 4 червня 2022 року, що підлягають виконанню до 5 грудня 2022 року, та відповідні «допоміжні договори», тобто договори страхування та перестрахування. Йдеться про так званий «шестимісячний перехідний період», який покликаний пом’якшити вплив санкцій на країни-члени ЄС та дозволити виконати свої зобов’язання за укладеними договорами.

Друга група винятків охоплює перевезення нафти та нафтопродуктів, які походять з третьої країни (тобто видобуті або вироблені за межами РФ) та були «лише» відвантажені або слідують транзитом через Росію, за умови, якщо країна походження товару та власник товару не пов’язані з Росією. Включення другої групи винятків пов’язано з країнами, які використовують російські порти для відвантаження своєї нафти та нафтопродуктів, наприклад, Казахстан.

З огляду на заборону страхування та перестрахування Міжнародна група підкреслює, що навіть коли судновласник може здійснювати перевезення підсанкційних товарів на законних підставах, визначених резолюцією, заборона на страхування автоматично не скасовується, а діятиме. Як відомо, переважна більшість членів Міжнародної групи P&I клубів є резидентами країн-членів ЄС, а, отже, на них поширюються вимоги шостого санкційного пакету ЄС. Поруч із цим, окремі члени, наприклад, American P&I або Japan P&I Club, зареєстровані у країнах, які не є членами ЄС. Проте, всі члени групи, як правило, перестраховують свої ризики у перестраховиків, які є резидентами ЄС. Тому якщо після запровадження санкцій страховий випадок настане за полісом, виданим страховим клубом, який не є резидентом ЄС, але ризики по такому полісу були перестраховані у ЄС, у виплаті перестрахового відшкодування буде відмовлено, і такий клуб буде вимушений покрити збиток самостійно.

Таким чином, P&I клубам та іншим страховикам із країн-членів ЄС заборонено укладати нові договори страхування, пов’язані з морськими перевезеннями російської нафти та нафтопродуктів, починаючи з 4 червня 2022 року. Така заборона поширюється не лише на страхування перевезень нафти та нафтопродуктів з Росії до ЄС, але й перевезень у треті країни.

Заборона на угоди з російськими державними компаніями

Стаття 5аа резолюції забороняє резидентам ЄС прямо або опосередковано укладати будь-які угоди із деякими російськими державними компаніями, зазначеними у Додатку 19. Нагадаємо, він включає ОПК «Оборонпром», Об’єднану авіаційну корпорацію, «Уралвагонзавод», «Роснєфть», «Транснєфть», «Газпром Нєфть», «Алмаз-Антей», КАМАЗ, «Ростєх», «Сєвмаш», «Совкомфлот» та Об’єднану суднобудівну корпорацію. Міжнародна група роз’яснює, що запроваджена заборона стосується також тих юридичних осіб, які на 50% та більше відсотків контролюються вищезазначеними державними корпораціями, а також юридичних осіб, які діють від їхнього імені. Проте навіть і з цього правила також встановлені винятки. Наприклад, до 10 серпня 2022 року буде дозволено імпорт вугілля та інших видів твердого палива до ЄС, а договори, які передбачають надання вищезазначеним державним корпораціям електронних комунікаційних послуг, послуг, пов’язаних з роботою, обслуговуванням дата-центрів, діятимуть без обмеження строку.

Санкції поширюються також на порти та термінали, якими володіють підсанкційні компанії

У циркулярі окремо наголошується, що «заборону на бізнес» із державними корпораціями, зазначеними у Додатку 19, слід розуміти у широкому сенсі — як отримання будь-яких економічних преференцій навіть за відсутності договору (контракту). В якості прикладу наводять ситуацію із заходом судна у морський порт Новоросійськ, який належить корпорації «Транснєфть», що перебуває під санкціями, або іншій компанії, мажоритарним акціонером якої є «Транснєфть».

Висновки

Судновласники, зареєстровані в країнах-членах ЄС, можуть здійснювати перевезення російської нафти та нафтопродуктів до третіх країн за умови, що виконання таких перевезень не охоплює контакти з підсанкційними компаніями, включаючи порти, що їм належать або контролюються. Судновласникам з ЄС заборонено перевозити російську нафту та нафтопродукти до країн ЄС, за виключенням винятків, передбачених резолюцією.

Страховикам із ЄС заборонено надавати страхове покриття для перевезень російської нафти та нафтопродуктів, навіть у треті країни. Проте протягом перехідного періоду, з 4 червня до 5 грудня 2022 року, дозволяється виконувати зобов’язання за договорами страхування, які були укладені до 4 червня 2022 року.

Нарешті, Міжнародна група нагадала судновласникам, що покриття клубів чинне лише для перевезень, які здійснюються на законних підставах. Проте надане страхове покриття може бути припинене достроково, якщо з’ясується, що воно здійснюється всупереч запровадженим санкціям.

Репосты:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *