Контакты редакции:

ул. Коблевская 2/4 оф.4,
Одесса, 65125, Украина

Свяжитесь с нами!

«Держгідрографія» святкує 20-річний ювілей

У серпні цього року виповнюється 20 років державній установі «Держгідрографія», яка відповідає за навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства (НГЗ) у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній економічній (морській) зоні, а також на внутрішніх водних шляхах України й підпорядковується Міністерству інфраструктури України та Державній службі морського та річкового транспорту України (Морській адміністрації)

За два десятиліття праці колектив Держгідрографії поставив перед собою – та встиг виконати – низку важливих завдань та цілей.

З 2004 року «Держгідрографія» – Національний член Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства та маякових служб (МАМС), установа фактично взяла на себе виконання обов’язків національної маякової служби держави. Вступ до МАМС дозволив на постійній основі підвищувати рівень підготовки фахівців і гарантував надання послуг з навігаційного забезпечення мореплавства відповідно до світових стандартів, найсучасніших настанов, рекомендацій і керівництв МАМС, що є запорукою безпечного мореплавства в зоні відповідальності України в Чорному та Азовському морях.

Протягом періоду з 2001 до 2004 року створено мережу контрольно-коригуючих станцій (ККС) диференційного режиму глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) GPS у складі 3 ККС, які було встановлено на території Єні-Кальського, Одеського та Зміїного маяків. Запровадження мережі ККС безпосередньо вплинуло на покращення безпеки мореплавства в морській зоні відповідальності України завдяки підвищенню точності визначення місцеположення суден на підходах до портів.

Фахівцями установи створено національну службу передачі на судна навігаційних і метеорологічних попереджень, завдяки чому згодом Держгідрографію було визначено національним координатором навігаційних попереджень України та національним координатором системи НАВТЕКС, відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 19 жовтня 2009 року №1087. Нормативно-правові основи навігаційно-гідрографічного забезпечення плавання суден на морях та внутрішніх водних шляхах України у 2001 році установою закладено завдяки ухваленню наказів Міністерства транспорту України №308 від 23 травня та №420 від 09 липня 2001 року.

У 2002 році на маяку Зміїний проведено широкомасштабні відновлювальні роботи і капітальний ремонт. Згодом «Держгідрографією» було проведено перші масштабні гідрографічні дослідження на підходах до острова Зміїний, за матеріалами яких було видано відповідну морську навігаційну карту. 2003 рік ознаменувався ще й тим, що установа почала видавати періодичне галузеве видання «Вісник Держгідрографії».

Протягом наступних років, під керівництвом Сергія Симоненка та його заступника Дмитра Падакіна, Держгідрографія перейшла на якісно новий рівень роботи: надання гідрографічних та навігаційних послуг відповідно до чинних міжнародних стандартів, нарощування технічного потенціалу, впровадження новітніх методів виконання робіт, постійне підвищення кваліфікації фахівців. Подальші роки діяльності установи ознаменувалися не менш масштабними досягненнями, які сприяли підтриманню її іміджу як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Так, у 2005 році почали регулярно проводитися комплексні гідрографічні експедиційні дослідження на акваторіях Чорного та Азовського морів та на внутрішніх водних шляхах України, що дозволило забезпечити постійне оновлення та підтримання на рівні сучасності національної колекції морських та річкових навігаційних карт та посібників для судноплавства.

В період з 2006 по 2012 роки, за результатами зазначених досліджень, Держгідрографією вперше за останні 35-40 років перевидано на основі сучасних гідрографічних даних та матеріалів космічної зйомки карти внутрішніх водних шляхів України, зокрема річкові навігаційні карти Дніпра
(7 альбомів – на кожне водосховище та на акваторію Нижнього Дніпра), річки Дунай від порту Рені до гирла та річки Південний Буг від Вознесенська до Миколаєва.

Сучасні технології виконання гідрографічних площинних зйомок з використанням багатопроменевих технологій вперше були впроваджені у 2005 році, до 2016 року філії Держгідрографії були забезпечені п’ятьма найсучаснішими комплексами багатопроменевих ехолотів, що дало можливість підвищити якість виконання гідрографічних зйомок та обстеження дна з метою виявлення можливих навігаційних небезпек до найвищих стандартів Міжнародної гідрографічної організації.

До визначних досягнень установи слід віднести створення системи моніторингу берегових і плавучих засобів навігаційного обладнання (ЗНО) та успішне завершення процесу приєднання України до Протоколу поправок до Конвенції про Міжнародну гідрографічну організацію у 2015 році через прийняття відповідного Закону України.

Глобальну програму щодо перевидання національної колекції морських навігаційних карт на води зони відповідальності України у Чорному та Азовському морях у паперовому та електронному форматі було реалізовано в 2010 році. У рамках цієї програми, окрім формування національної колекції морських навігаційних карт, було здійснено перехід всієї картографічної продукції Держгідрографії від старої радянської системи координат СК‑42 до Всесвітньої геодезичної системи координат WGS‑84.

На замовлення Держгідрографії з 2003 до 2017 року побудовано: великі гідрографічні катери «А. Лисенко», «О. Солодунов», «Зарудний», гідрографічно-лоцмейстерське судно «Одеса», мале гідрографічне судно «Шляховик», роз’їзний катер «ЛІМБ»; було поставлено п’ять гідрографічних катамаранів; виконано глибоку модернізацію малих гідрографічних суден «Капітан Башев», «Капітан Зібер», «Капітан Черемних».

Завдяки співпраці ДУ «Держгідро­графія» із Севастопольським океанологічним центром НАН України у 2009 році було підготовлено та видано Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів, що став першим в Україні спеціалізованим комплексним картографічним твором такої спрямованості, а у 2020 році було представлено більш детальну другу версію цього видання.

З 2004 року і до сьогодні періодично проводяться планові комплексні ремонтні роботи споруд маяків. Серед відремонтованих варто зазначити будівлі і споруди Переднього і Заднього Станіслав‑Аджигольських маяків, залізобетонний майданчик та основу Воронцовського маяка, гідротехнічну основу Східного Заднього маяка, нову башту Санжійського маяка, капітальний ремонт гідротехнічної основи Іллічівського маяка, комплексний ремонт будівель і споруд Білосарайського та Дністровсько-Цареградського маяків.

На базі автоматизованої інформаційної системи розроблено і створено автоматизовану систему спостереження за навігаційною обстановкою, збору і передачі навігаційно-гідрографічної інформації мореплавцям в Чорному та Азовському морях та інтеграції цієї системи з наявною системою моніторингу навігаційних об’єктів.

Створні знаки підхідних каналів до портів Бердянський і Маріупольський обладнано вузьконаправленими світлооптичними апаратами, які забезпечують точне місцеперебування судна на вісі підхідного каналу до порту, а на маяках і знаках проведено заміну старого світлооптичного обладнання з лампами розжарювання на світлооптичне обладнання з цифровим управлінням, створеного на базі енергозберігаючих технологій.

Визначною подією 2017 року стало створення річкової філії установи «Дніпровський район Держгідрографії», яка з того часу забезпечує виконання гідрографічних зйомок внутрішніх водних шляхів для складання та коректури навігаційних карт та посібників для судноводіїв. «Держгідрографія» у повному обсязі забезпечує виконання міжнародних зобов’язань відповідно до глави V Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS) у частині передачі інформації з морської безпеки, виконання гідрографічних зйомок, забезпечення картографічною продукцією та підтримання її на сучасному рівні, забезпечуючи безперебійну роботу засобів навігаційного обладнання.

Святкуючи 20‑річчя, держустанова «Держгідрографія» не збирається зупинятися на досягнутому та на чолі з теперішнім керівником, в. о. начальника Дмитром Падакіним має сміливі та перспективні плани на майбутнє, а саме:

  • встановлення найсучаснішого обладнання базових станцій Автоматичної ідентифікаційної системи, у тому числі на внутрішніх водних шляхах;
  • подальше впровадження сучасних методів виконання гідрографічних досліджень як на морських акваторіях так і на внутрішніх водних шляхах України;
  • виконання комплексних гідрографічних досліджень в районах систем установлених шляхів руху суден та районів з інтенсивним судноплавством;
  • завершення видання системи комірок електронних морських навігаційних карт усіх масштабних рядів відповідно до вимог Міжнародної гідрографічної організації;
  • ратифікація Конвенції МАМС, яку Секретаріат Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб має офіційно надіслати державам-членам дипломатичними каналами восени 2020 року;
  • впровадження сучасного програмного забезпечення системи моніторингу та робочих місць оператора, модернізація морально та фізично застарілої апаратури контрольно-коригуючих станцій;
  • подальше оснащення ЗНО відновлювальними джерелами енергії тощо.

ДУ «Держгідрографія» дякує всім підприємствам галузі і супутнім службам, з якими вона поєднана багаторічною співпрацею, має спільні проєкти і які сприяли ухваленню виважених рішень у нелегкі часи. Також держустанова «Держгідрографія» вітає та висловлює подяку своїм співробітникам, які своєю професійністю та відданістю справі всі ці роки сприяли її успіхам та досягненням, продовжували розвивати та вдосконалювати навігаційну та гідрографічну бази, підтримували та представляли її інтереси на високому міжнародному та національному рівнях.

Репосты:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *